GESAV IN temel gayesi; Türk toplumunun eğitim ve ogretim seviyesinin yükseltilmesine ve eğitime katkıda bulunmak, toplumun kültürel zenginliğinin korunması ve yaşatılması için gayret göstermek . toplum sağlığının korunması ve sağlıklı bireylerin yetişmesi için her türlü tedbiri almaktır. Vakfımız  bu amaçlarına ulaşmak için başlıca şu çalışma ve etkinliklerde bulunacaktır: a) Eğitim ve öğretim amacıyla her nevi ve derecede eğitim tesisleri (anaokulu,ilköğretim,lise, üniversite v.b.), araştırma ve uygulama merkezleri, akademi ve dengi okullar açmak ve işletmek. b) Mesl...
bağış yapmak için
En popüler 8. site.. Binası bile yok. Bilin bakalım kaç çalışanı var?

Google´ı korkutan rakip

İnternetin özgür ansiklopedisi olarak...

Prof. Uğur Tanyeli, 'Türk mimarlık tarihini Türk ulusunu var etme çabaları çerçevesinde yazdık. Elimizde malzeme yoktu ve Sinan’ı 1890’lardan başlayar...

İngiliz araştırmacılar, dünyanın bilinen en eski protezinin, bir Mısır mumyasının sağ ayağındaki yapay başparmak olduğuna inanıyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde günümüzden 8 bin yıl öncesine ait ocak bulundu.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bereketli Mezopotamya toprakları, içinde sakladığı hazinelerin...

Site içi arama